Hội thảo công tác quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền

Ngày 22/10/2009, tại Tp.Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội thảo công tác quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền. Đến dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn, đại diện: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật mạng trên toàn quốc.

img

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã nêu rõ: Trong những năm vừa qua loại hình truyền hình trả tiền bắt đầu phát triển ở Việt Nam và phát triển khá nhanh chóng. Mặt tích cực của truyền hình trả tiền là tạo ra sự lựa chọn cho công chúng, cho người dân hưởng thụ nhiều chương trình truyền hình. Đối với các vùng có sự can nhiễu về sóng, vùng tối, vùng lõm thì hệ thống truyền hình trả tiền góp phần rất quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của chương trình truyền hình phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển của lĩnh vực này cũng bộc lộ những hạn chế, thiếu sót như có một số nơi đưa nội dung chương trình, chưong trình không phù hợp, công tác biên tập, biên dịch không được kỹ lưỡng. Vấn đề bản quyền, chất lượng dịch vụ, công nghệ còn nhiều bất cập… Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh truyền hình trả tiền còn hạn chế và chưa đầy đủ, trong khi loại hình truyền hình trả tiền ngày càng phát triển. Vì vậy, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ TT&TT nhanh chóng xây dựng Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trình Thủ tướng chính phủ.

Tiếp theo Hội thảo tổ chức tại Hà Nội ngày 01/10/2009 - các đại biểu tham dự đến từ các cơ quan quản lý nhà nước. Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật mạng để hoàn thiện cho bản dự thảo (lần 7) mà Bộ đang chủ trì soạn thảo và dự kiến sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ra quyết định vào cuối năm nay.

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền gồm 8 chương, 38 điều quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ truyền hình trả tiền và nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền được đưa lên mạng tại địa chỉ : (http://mic.gov.vn/vn/ykienduthao/index.mic).