Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/08/2009 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã bấm nút công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, dự và chứng kiến tại buổi lễ có các Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Nguyễn Thành Hưng cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành…

img
Cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, trên cơ sở kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2006-2010  của Chính phủ ngày 10/01/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 30 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước với các giải pháp có tính hệ thống nhằm rà soát, đơn giản hóa và loại bỏ bớt các thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
Theo đó, kết thúc giai đoạn I của Đề án 30 (Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010), Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống kê được 142 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương và cấp tỉnh trong đó bao gồm 127 thủ tục hành chính của Bộ và 15 thủ tục hành chính của địa phương với 88 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 110 văn bản quy phạm pháp luật được công bố công khai trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1135/QÐ-BTTTT  ngày 14/8/2009 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả thực hiện giai đoạn I sẽ là tiền đề để Tổ công tác 30 của Bộ cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính.
imgĐể triển khai thực hiện các công việc của giai đoạn II – Rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai, các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đây là giai đoạn khó khăn và phức tạp hơn. Các nội dung yêu cầu trong từng biểu mẫu cũng khó hơn, đòi hỏi phải có sự am hiểu về thủ tục hành chính đang thực hiện để có thể trả lời các câu hỏi có liên quan trong biểu mẫu từ đó là cơ sở đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện thủ tục hành chính. 
Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, trong thời gian tới Bộ TT&TT sẽ làm một cách đồng bộ phấn đấu trở thành điểm sáng trong các Bộ, Ngành trong việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc Bộ xem việc ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính là khâu then chốt.