Kiểm soát tần số phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã diễn ra từ ngày 12/10/2015 đến ngày 14/10/2015. Trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã phối hợp triển khai tốt công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện đảm bảo thông suốt và an toàn thông tin phục vụ Đại hội.

img

 Xe thiết bị của Trung tâm VI kiểm soát tần số ngay tại địa điểm tổ chức Đại hội

 Trước khi Đại hội diễn ra, Trung tâm VI đã phối hợp với Sở TTTT làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lập kế hoạch cụ thể về công tác kiểm soát và xử lý can nhiễu phục vụ Đại hội. Theo đó, từ ngày 05/10/2015 đến ngày 15/10/2015, Trung tâm VI đã tổ chức kiểm soát 24/24h trên tất cả các dải tần số quốc phòng, an ninh, phát thanh- truyền hình, thông tin di động,...; rà soát và kiểm tra chặt chẽ chất lượng các thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn thành phố Vinh và các khu vực lân cận.
 
Đặc biệt, trong các ngày diễn ra Đại hội, Trung tâm VI đã chủ trì và phối hợp với Sở TTTT lập tổ công tác gồm 04 công chức và xe thiết bị tiến hành kiểm soát lưu động các tần số phục vụ Đại hội và các tần số phát thanh, truyền hình ngay tại khu vực tổ chức Đại hội.
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp. Mạng thông tin VTĐ phục vụ cho Đại hội đã được đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn, không có can nhiễu xảy ra gây ảnh hưởng đến đến thông tin phục vụ Đại hội. 
 
Nguồn: Cổng TTĐT Cục Tần số vô tuyến điện