Ứng dụng CNTT phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 03/3/2015, tại Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Đồng Tháp.

img

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – Trần Thị Thái; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Minh Hoan; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp – Nguyễn Ngọc Thương


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Trong những năm qua, ứng dụng CNTT đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh như: Hệ thống hội nghị trực tuyến được sử dụng thường xuyên, phần mềm eOffice được sử dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, phần mềm một cửa điện tử được triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện... Định hướng ứng dụng CNTT đến năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, du lịch, xuất khẩu lao động, xây dựng chính quyền thân thiện…
 
Hội nghị cũng trình bày tổng quan về mạng xã hội, khả năng ứng dụng cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh, những ưu điểm và nhược điểm của Facebook, tầm quan trọng của việc đăng ký trang Facebook chính chủ trong các cơ quan; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, công ty trên địa bàn tỉnh cũng đã có những tham luận về việc sử dụng Facebook phục vụ công việc cơ quan. Tuy nhiên, làm thế nào để an toàn trên xa lộ thông tin đang bùng nổ và trước yêu cầu về quyền tiếp cận thông tin của người dân hiện nay, việc khai thác, sử dụng mạng xã hội như là công cụ để thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền ngày càng tốt hơn, việc đó đòi hỏi hệ thống quản lý nhà nước phải tích cực quan tâm, khai thác và sử dụng mạng xã hội có hiệu quả hơn.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh: CNTT không chỉ là phương tiện mà còn là nền tảng của sự phát triển, nếu dè dặt ứng dụng CNTT, sử dụng mạng xã hội thì sẽ dẫn đến sự lạc hậu, trì trệ, chậm phát triển ở các đơn vị cũng như lãnh đạo đơn vị. Sống trong thời đại bùng nổ CNTT, cần phải đổi mới cách truyền thông qua mạng internet, tận dụng một cách tối đa CNTT, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh.