Nam Định giao ban báo chí tháng 9

Ngày 30/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2014. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Chung và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hiền đã chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các báo Trung ương đóng trên địa bàn…

img

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng qua, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, dành thời lượng thông tin về hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; Thông tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí còn tiếp tục thông tin về hoạt động của các cấp, các ngành chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác đảm bảo trật tự ATGT, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh…Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo Trung ương tại Nam Định đã bám sát định hướng tuyên truyền, có nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Xuân Đức đã cung cấp một số thông tin về việc vi phạm, liên quan đến công tác quản lý, thu chi tài chính tại địa phương.
 
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo Trần Văn Chung đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh những nội dung cụ thể cần đẩy mạnh tuyên truyền trong tháng 10 năm 2014 như sau: Tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh trong 9 tháng đầu năm; các giải pháp tích cực của Quốc hội, Chính phủ và UBND  tỉnh trong chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; tuyên truyền tới các cấp, các ngành trong tỉnh học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), trong đó tập trung vào chuyên đề Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014