Quảng Ngãi tập huấn công tác phát ngôn và thông tin đối ngoại

Sáng 23/9/204, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và thông tin đối ngoại cho các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Văn hóa thông tin, Trưởng đài truyền thanh các huyện, thành phố; Ban biên tập các Trang thông tin điện tử; Người phát ngôn các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh.

img
Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Thông tin đối ngoại là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nên qua lớp tập huấn lần này sẽ giúp các học viên nắm vững về công tác thông tin đối ngoại; vai trò, chức năng, quyền hạn của người phát ngôn; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin về tiềm năng, thế mạnh, môi trường và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh của Quảng Ngãi đến với nhân dân trong nước và thế giới.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe ông Lê Hải Bình – Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao truyền đạt các nội dung: Tình hình thế giới, khu vực và tình hình biển Đông thời gian gần đây; Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Thông tin đối ngoại và quản lý, tranh thủ phóng viên nước ngoài. Đồng thời, tại Hội nghị ông Trần Cao Tánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng có bài Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại địa phương.

Hội nghị lần này nhằm quán triệt, thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình hội nhập quốc tế. Thông qua đợt tập huấn lần này sẽ giúp cho các đồng chí làm công tác công tác phát ngôn của các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh, các đồng chí làm công tác quản lý về thông tin đối ngoại thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình.