Bình Phước tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2014

Sáng ngày 2/6/2014,Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2014. Ông Vũ Sỹ Thắng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng, cùng báo cáo viên có ông Nguyễn Tuấn –Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Trương Thanh Tuyết – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và hơn 50 các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước cùng dự.

img

Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở TT&TT Bình Phước phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Trong thời đại hiện nay với xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, mỗi quốc gia muốn phát triển phải khai thác được các quan hệ giao lưu quốc tế, thông tin đối ngoại là một công việc rất quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đó là cầu nối, phương tiện mở rộng giao lưu, hiểu biết giữa Việt Nam với các nước. Nhằm cập nhập những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại; nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới về đường lối đối ngoại; bổ sung các kiến thức mới nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức, vai trò của đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin đối ngoại.
 
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/01/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho đội ngũ nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thời gian trong 05 ngày với các chuyên đề: tuyên truyền biển đảo và tình hình Biển Đông thời gian gần đây; khái quát về thông tin đối ngoại; quan điểm của Đảng đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; chiến lược phát triển thông tin đối ngoại 2014-2020; hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước.
 
Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 6/6/2014, theo đó Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2014 cho các học viên đạt yêu cầu theo quy định của Ban tổ chức.
 
Nguồn: Sở TT&TT Bình Phước