Nam Định: Kiểm tra hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Chợ Viềng và khu vực Đền Trần

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vụ Bản, Nam Trực tổ chức kiểm tra hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Chợ viềng huyện Vụ Bản, Chợ viềng huyện Nam Trực; phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành của thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra tại khu vực Đền Trần, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

img

Những xuất bản phẩm tuyên truyền mê tín dị đoan tại Chợ viềng huyện Vụ Bản

Qua kiểm tra, tại các lễ hội xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan vẫn được bày bán công khai, chủ yếu là các loại sách tử vi, tướng số, lịch vạn sự… Thanh tra Sở đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại địa phương tịch thu 375 xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan và giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về xuất bản, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông./.
Nguồn: Thanh tra Sở TT&TT Nam Định