Quảng Ngãi: Tập huấn công tác quản lý thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vừa tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông cho cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện, Đài truyền thanh, các doanh nghiệp viễn thông và công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

img

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đại biểu  được nghe phổ biến nội dung Nghị định 140 ngày 22/10/2013, Nghị định 72 ngày 15/7/2013, Nghị định 159 ngày 12/11/2013, Nghị định 174 ngày 13/11/2013  của Chính Phủ và Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật xuất bản  mới đã được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký ban hành.

Sau khi nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nội dung thực hiện, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm và đặt câu hỏi, nêu tình huống cần giải quyết trong lĩnh vực thông tin và truyền thông... Phát biểu kết thúc lớp tập huấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  Quảng Ngãi mong rằng sau lớp tập huấn này, các đơn vị, địa phương  sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành  nắm  được các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngành .