Thẩm định Quy hoạch điều chỉnh bưu chính viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Chiều ngày 13/05/2013, Hội đồng thẩm định Quy hoạch bưu chính viễn thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp thẩm định dự thảo điều chỉnh Quy hoạch bưu chính viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

img

Toàn cảnh cuộc họp

Tại hội nghị, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày dự thảo điều chỉnh Quy hoạch bưu chính viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Lý do Viện Chiến lược đưa ra trong việc cần phải điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bưu chính viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là do quy hoạch này đã có nhiều điểm lạc hậu, thiếu so với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Nhiều chính sách mới về bưu chính, viễn thông như: Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện… ra đời. Một số chỉ tiêu trong quy hoạch cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người dân...
 
Đại diện các sở, ban, ngành đã cơ bản thống nhất với bản dự thảo Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm vào bản dự thảo quy hoạch một số vấn đề như: Quy hoạch mạng thông tin tàu cá trên biển; Có hộp thư ảo cho ngành bưu chính; Bổ sung thêm các thiết bị phát hiện ra bom thư, vũ khí trong các bưu phẩm ở lĩnh vực quân sự, công an…
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã thông qua dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xem xét, đánh giá sâu hơn những tác động của kinh tế, cơ sở hạ tầng đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, đồng thời bổ sung ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để có một bản quy hoạch điều chỉnh hợp lý và hoàn thiện.
 
Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An