Cổng Thông tin Điện tử Yên Bái tổ chức đối thoại trực tuyến với Cục thuế tỉnh Yên Bái

Sáng 10/5/2013, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức buổi đối thoại trực tuyến giữa Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái với nhân dân có chủ đề “Cục thuế Yên Bái - Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế”.

img

Cuộc đối thoại với Cục trưởng Cục thuế tỉnh đã tập trung trả lời và giải đáp các câu hỏi của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thuế. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp của người nộp thuế về công tác quản lý thuế, phong cách, thái độ, văn hoá ứng xử, lề lối làm việc của cơ quan thuế và cán bộ thuế, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị và ý kiến đóng góp của người nộp thuế.

Đây là lần đầu tiên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Cục thuế tỉnh với nhân dân. Qua đó, Cục thuế tỉnh nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, đồng thời góp phần tháo gỡ và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế của người nộp thuế, thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế và tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam, hướng đến bốn giá trị “minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”.

Năm 2013, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái có kế hoạch tổ chức từ 6-8 cuộc đối thoại với lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh về các vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.