Đăk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính là yêu cầu cơ bản và thiết yếu mà bất cứ quốc gia nào cũng phải hướng đến.

img

Tại tỉnh Đăk nông, Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015 được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong cả giai đoạn cần phải đạt được là: “Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có địa chỉ thư điện tử để trao đổi thông tin; 70% văn bản hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh được lưu truyền trên môi trường mạng, giảm thiểu sử dụng giấy tờ; 70% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trao đổi dưới dạng văn bản điện tử; 100% các sở, ngành, uỷ ban nhân dân  các huyện, thị xã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Năm 2012, tỉnh Đăk Nông đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính như: Đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tích hợp các Trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện; Tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu GIS cung cấp thông tin dùng chung, phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Ngoài ra Cổng thông tin điện tử còn cung cấp hệ cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, nâng cấp hệ thống thư (email) công vụ của tỉnh cấp cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến huyện. 23 sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đã đầu tư xây dựng Trang thông tin điện tử với các nội dung theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và tích hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử cung cấp 1507 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và xây dựng mới phân hệ phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để tích hợp lên Cổng thông tin điện tử nhằm giảm thiểu thời gian tìm hiểu quy trình, tải về các biểu mẫu của thủ tục và nộp trực tuyến trên môi trường mạng; 06/8 huyện, thị xã triển khai “Hệ thống một cửa điện tử” tại bộ phần tiếp nhận và trả kết quả góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Thông qua phần mềm này, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có thể theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của cán bộ công chức trong đơn vị, người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi được tình hình hồ sơ của mình; 21 sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đã triển khai ứng dụng Hệ thống Văn phòng điện tử.

Hiện tại, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp với công nghệ điện toán đám mây, đảm bảo hạ tầng phục vụ cho các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh như: Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống Thư điện tử công vụ, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, GIS, …, Hệ thống mạng diện rộng WAN kết nối mạng LAN các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân  các huyện, thị với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong năm 2012 chưa giúp Đăk Nông cải thiện được chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2012 (VietNam ICT Index 2012) do Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Hội tin học Việt Nam thực hiện, Đăk Nông xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 01 bậc so với năm 2011). Trong đó, chỉ số hạ tầng kỹ thuật xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố (tụt 06 bậc so với năm 2011), chỉ số hạ tầng nhân lực xếp thứ 62/63 tỉnh, thành phố (tụt 20 bậc so với năm 2011), chỉ số sản xuất kinh doanh xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố (tăng 03 bậc so với năm 2011), chỉ số môi trường tổ chức - chính sách xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố (tăng 17 bậc so với năm 2011), chỉ số ứng dụng xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và cán bộ chuyên trách an toàn thông tin của Đăk Nông cũng thấp hơn nhiều nơi khác … Các chỉ số cho thấy Đăk Nông chưa thật sự quyết liệt đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và nếu không sớm có giải pháp thì khó có thể cải thiện, tạo bước đột phá trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Nguyên nhân là do tỉnh có xuất phát điểm thấp về điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và ngân sách đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin; Mặc dù trong năm qua tỉnh đã tăng cường đầu tư đáng kể cho ứng dụng công nghệ thông tin so với nhiều năm trước đây, song xuất phát điểm gần như từ con số không, nên những bước tiến của Đăk Nông chưa đủ để tạo sự bứt phá so với các tỉnh thành khác trong cả nước, trong khi đó các tỉnh, thành phố trong cả nước mỗi năm lại có bước đi mạnh mẽ hơn. Ngoài ra còn có nguyên nhân như: một số cơ quan, đơn vị được trang bị phần mềm văn phòng điện tử thì việc sử dụng phần mềm trong công tác chỉ đạo, điều hành chưa phát huy hết hiệu quả. Nhiều nơi chỉ sử dụng chức năng nhận công văn truyền thống rồi scan vào phần mềm chuyển đến các phòng, ban, cán bộ, công chức tại cơ quan; việc gửi công văn, chia sẻ, trao đổi dữ liệu điện tử hay điều hành công việc qua mạng, … chưa được sử dụng nhiều. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức được trang bị hộp thư điện tử công vụ nhưng chưa sử dụng, hoặc không thường xuyên sử dụng để trao đổi thông tin, công việc trên môi trường mạng. Việc tích hợp và kết nối dữ liệu điện tử giữa các đơn vị cũng là bài toán cần phải được giải quyết.

Để cải thiện và nâng cao thứ hạng Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới là thách thức lớn, đòi hỏi tỉnh phải quyết tâm hơn nữa, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, đôn đốc, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; Từng bước nâng cao hiệu quả và tăng cường đầu tư nguồn lực đủ mạnh để tạo sự bứt phá trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, cơ quan quản lý Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh cần tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước như: Quy chế sử dụng phần mềm văn phòng điện tử, quy chế sử dụng Hệ thống một cửa điện tử …  tài liệu hướng dẫn về Cơ quan điện tử, các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Những bước đi này sẽ là giải pháp tích cực nhằm nâng cao vị trí về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2013, đưa tỷ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong nội bộ các cơ quan nhà nước lên 30%. Trong đó, công văn, giấy mời dưới dạng điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy mời, quyết định của các đơn vị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đều đạt 100%. Tỷ lệ văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin trong nội bộ các cơ quan cũng sẽ đạt trên 50%. Tỷ lệ các hệ thống văn phòng điện tử của các đơn vị có thể liên thông gửi và nhận văn bản điện tử với nhau đạt 30%. Tỷ lệ hồ sơ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước hoặc với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đạt 20%... Những mục tiêu này phải được Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, giám sát về tiến độ thực hiện; có đánh giá cụ thể đối với từng cơ quan trên cơ sở khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công.

Nếu đáp ứng các yêu cầu đặt ra kết hợp với quyết tâm cao của lãnh đạo các cấp và các ngành bắt tay thực hiện các giải pháp nêu trên chắc chắn Chỉ số sẵng sàn ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Đăk Nông sẽ bứt phá đáng kể trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính tại đây.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông