Kết quả 2 năm xây dựng nông thôn mới ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 2 năm xây dựng nông thôn mới đến nay, ngoài cơ sở hạ tầng mạng lưới phục vụ bưu chính, viễn thông đã có sẵn, các doanh nghiệp đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng vào khu vực nông thôn của tỉnh. Trong đó Chi nhánh viễn thông Viettel 70 tỷ đồng, Viễn thông Vĩnh Phúc (VNPT) 20 tỷ đồng. Nhờ vậy mạng lưới cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khu vực nông thôn Vĩnh Phúc khá rộng khắp, có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

img

Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát nắm thực trạng và tiến độ thực hiện tiêu chí số 8 của 112 xã và nhất là 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phục vụ công ích triển khai thực hiện nhiệm vụ tiêu chí số 8 của ngành; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông công ích duy trì và tập trung phát triển hạ tầng mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ trên địa bàn 112 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tích cực duy trì và phát triển hệ thống cáp phủ kín địa bàn ở khu vực nông thôn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kết nối Internet băng rộng của tất cả các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc được Ban chỉ đạo tỉnh phân công chỉ đạo 01 xã điểm, định kỳ hàng tháng phải xuống xã điểm chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện và cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, hướng đi cho địa phương.

Tính đến hết năm 2012, tỉnh Vĩnh Phúc có 8 xã xếp vào nhóm 2 (Nhóm các xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí), chiếm tỷ lệ 7,15%; 62 xã  xếp vào nhóm 3 (Nhóm các xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí), chiếm tỷ lệ 55,35%; 42 xã xếp vào nhóm 4 (Nhóm các xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí), chiếm tỷ lệ 37,5%; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. 112/112 xã xây dựng nông thôn mới có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, tỷ lệ đạt chuẩn 100%; 112/112 xã có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập Internet đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ  theo quy chuẩn.  Tiêu chí số 8 đã đạt ở 100%.

Dự kiến đến hết năm 2013, tỉnh Vĩnh Phúc có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 17,85% tổng số xã xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, đến năm 2015 sẽ có 47% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020 sẽ có 92% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc