Hội thảo “Xây dựng phần mềm bộ từ điển điện tử song ngữ Tày- Việt”

Ngày 03/4/2013, Ban Chủ nhiệm đề tài Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức hội thảo cấu trúc và vận hành tổng thể phần mềm thuộc dự án “Xây dựng phần mềm bộ từ điển điện tử song ngữ Tày- Việt”.

img

Bà Hoàng Thị Hỵ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn chủ trì hội thảo

Dự án xây dựng phần mềm từ điển Tày- Việt do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn thực hiện với cơ sở dữ liệu gồm 10.000 từ, cụm từ. Cấu trúc bộ từ điển bao gồm: từ vựng, thư viện ảnh, âm thanh, từ trái nghĩa- đồng nghĩa, văn phạm liên quan, phương ngữ và ví dụ mẫu. Tổ chức cơ sở dữ liệu áp dụng chuẩn từ điển DICT.ORG.

Phần mềm vận hành trong hệ điều hành Window với giao diện thân thiện, cho phép tìm kiếm nhanh, nghe được phát âm và có hình ảnh minh họa cho một số từ.

Tại hội thảo, các đại biểu là chuyên gia, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các sở, ban, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện thêm một số nội dung trong cấu trúc cũng như vận  hành phần mềm. Ban Chủ nhiệm đề tài Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh phần mềm trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ./.
 
Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn