Lào Cai: Sơ kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới năm 2012

Ngày 21/1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai năm 2012, ký kết kế hoạch phối hợp năm 2013.

img

Tham dự hội nghị có Đại tá Lương Văn Sơn – Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Hà Văn Thắng – Phó Giám đốc Thường trực Sở Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ của 2 cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí địa phương, trung ương.

Năm 2012 là năm đầu tiên Sở Thông tin - Truyền thông  cùng với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 03/CTr-STTTT-BCHBĐBP giai đoạn 2012 – 2020. Theo báo cáo, hai cơ quan, đơn vị đã thông tin, tuyên truyền kịp thời đường lối đối ngoại của Đảng; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và đồng bào các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới; khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế giữa hai bên biên giới; tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và thông tin thời sự về tình hình biên giới, biển đảo; tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về Luật biển quốc tế, Luật biển Việt Nam; tuyên truyền phân giới cắm mốc biên giới Việt – Trung; tăng cường quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động và phát triển trên báo chí của Trung ương…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lương Văn Sơn – Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: công tác thông tin  - truyền thông nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới. Nếu đảm bảo tốt việc truyền tải thông tin, định hướng thông tin cũng như phản bác quan điểm, thông tin sai trái thì công tác thông tin – truyền thông sẽ đạt được hiệu quả cao.

Về phía Sở Thông tin – Truyền thông, đồng chí Hà Văn Thắng – Phó Giám đốc Thường trực Sở mong muốn rằng lãnh đạo 2 bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành thời gian quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chương trình để chương trình đạt được những kết quả tốt đẹp như mong đợi; góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy mối quan hệ phối hợp giữa 2 cơ quan, đơn vị ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kế hoạch phối hợp năm 2013. Theo đó, hai cơ quan, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam – Trung Quốc; xây dựng 04 cụm pa nô tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các địa điểm: Si Ma Cai; Mường Khương, Bát Xát và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai./.

Nguồn: Sở TT&TT Lào Cai