Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Giao ban với các cơ quan chủ quản báo chí và Giao ban báo chí 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 05/01/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban giữa các cơ quan chủ quản báo chí với cơ quan báo chí và Giao ban báo chí 6 tháng cuối năm 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh và các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

img

Theo Báo cáo đánh giá về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác báo chí năm 2012, Báo cáo đánh giá công tác báo chí tháng 11 và tháng 12/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo cáo Giao ban giữa các cơ quan chủ quản báo chí với cơ quan báo chí và Giao ban báo chí 6 tháng cuối năm 2012 của Sở Thông tin và Truyền thông, công tác phối hợp lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan quản lý báo chí tương đối chặt chẽ, hiệu quả.  Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý báo chí, định hướng thông tin cho báo chí, quan tâm chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách cho báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có sự thống nhất về những nội dung kế hoạch công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, làm tốt chức năng định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên báo chí và giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí và các trang thông tin điện tử của Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước như: Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tổ chức tại Đông Hà, Quảng Trị ngày 4 và 5/6/2012; kỷ niệm 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” lần thứ III; Lễ mit tinh kỷ niệm liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”, thông tin kịp thời, nhanh nhạy và đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, những hoạt động nổi bật của các ngành... đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và kiều bào nước ngoài quan tâm đến sự phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý về việc nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí, để hội nghị ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Một số ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý kịp thời những thông tin báo chí nêu; Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường cơ chế quản lý để các cơ quan, đơn vị, phóng viên thường trú tham gia hội nghị giao ban báo chí hàng tháng/quý đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần, đạt chất lượng cao... 

Phát biểu trả lời, trao đổi về các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, trong năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu cho tỉnh về việc kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông và Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao tổ chức tập huấn công tác phát ngôn và thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, người phát ngôn, cán bộ làm công tác đối ngoại của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố của tỉnh; nhiều thông tin báo chí nêu đã được UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan xem xét, xác minh, xử lý. Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên trao đổi, đề nghị các phóng viên báo chí trong tác nghiệp phải đảm bảo xem xét, đánh giá thông tin, sự việc phản ánh một cách toàn diện, đúng bản chất, đưa thông tin chính xác và có chọn lọc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí Trung ương và các tỉnh, thành đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thông tin kịp thời, phản ánh một cách đậm nét các sự kiện của tỉnh Quảng Trị, góp phần đưa hình ảnh của tỉnh đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Những kết quả đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm qua. Đồng chí lưu ý các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí cần tăng cường quản lý và có định hướng cho phóng viên trong việc thông tin, phản ánh sự việc chính xác, trung thực, khách quan; trong đó khuyến khích việc đề xuất và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc các định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; trong đó tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), đặc biệt thông tin, phản ánh về công tác quản lý đất đai trong đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới ở tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi đầu tư nhằm thực hiện Đề án Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị... Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền không khí chào đón năm mới 2013 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ; mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 và tuyên truyền nhiệm vụ năm 2013./.
 

Nguồn: Sở TT&TT Quảng Trị