Sở TT&TT Bắc Giang tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở”

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở. Tham dự lớp tập huấn này có 46 học viên là cán bộ đài truyền thanh các xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Động và các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi huyện Lục Ngạn. Lớp tập huấn diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 5 đến ngày 10/11/2012).

img
Đồng chí Lã Duy Khiêm- Phó Giám đốc Sở TTTT Bắc Giang trao Giấy chứng nhận cho các học viên dự lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phạm Minh Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Phó Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu bật tầm quan trọng của hoạt động truyền thanh cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở phần lớn chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Đây là một nguyên nhân trực tiếp làm hạn chế hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang dành cho cán bộ đài truyền thanh cấp xã nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2012. Thông qua lớp tập huấn này, các học viên đã nắm được nội dung cơ bản của “Đề án nâng cao chất lượng đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015” đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp thu thập thông tin, khai thác tài liệu; kỹ năng viết tin, bài và thể hiện nội dung trên sóng phát thanh; các kỹ năng vận hành thiết bị truyền thanh cơ sở như cách bảo quản và sử dụng micro; loa; bàn trộn âm thanh; máy tăng âm; kỹ thuật ghi âm…cùng các thiết bị kỹ thuật khác đối với trạm truyền thanh có dây, không dây. Các học viên sau khi dự lớp tập huấn trở về địa phương sẽ là lực lượng nòng cốt nhằm tăng cường hoạt động truyền thanh cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cơ sở./.
 

Nguồn: Sở TT&TT Bắc Giang