Sở TT&TT thành phố Cần Thơ và Bến Tre ký kết chương trình hợp tác hoạt động giai đoạn 2012 - 2015

Ngày 07/11/2012, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bến Tre diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác hoạt động TT&TT giữa Sở Thông tin Truyền thông thành phố Cần Thơ và Bến Tre, giai đoạn 2012 - 2015. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Kế hoạch- Đầu tư, sở Tài chính tỉnh, lãnh đạo và đại diện các phòng ban nghiệp vụ thuộc hai Sở.

img

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở TT&TT Bến Tre  báo cáo một số nét nổi bật về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thời gian qua. Hoạt động của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre và thành phố Cần Thơ có nhiều tiến bộ, ngành thông tin và truyền thông đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào thành tựu chung về kinh tế - xã hội của tỉnh, thành. Các hoạt động thông tin và truyền thông phát triển và đi vào đời sống xã hội với mức độ phổ cập rộng, nhanh, phù hợp với xu thế chung hiện nay, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước còn chậm, chưa đồng bộ ở các ngành, các cấp, hiệu quả còn thấp. Quản lý dịch vụ thuê bao di động trả trước, Internet, Games Online trên từng địa bàn còn bất cập. Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được phổ biến nhưng nhiều nội dung chưa thật sự đi vào cuộc sống, sức tác động, điều chỉnh còn hạn chế... 

 Nội dung hợp tác giữa các bên được quy định cụ thể là: Hợp tác trong đào tạo và cung cấp thông tin, xây dựng hệ thống bảo mật an toàn thông tin, tăng cường hợp tác nhắm phát triển công nghệ thông tin, hỗ trợ lập quy hoạch, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước nhằm xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử của địa phương, phục vụ tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi một cách thông suốt từ tỉnh, thành phố đến quận, huyện, xã, phường; hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý Báo chí - Xuất bản, phối hợp đẩy mạnh phát thanh - truyền hình và trang thông tin điện tử, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, hợp tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hợp tác xúc tiến đầu tư và tổ chức sự kiện và liên kết các hoạt động khác liên quan đến thông tin và Truyền thông.
 

Nguồn: Sở TT&TT Bến Tre