Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết Trung ương 4

Sáng 18/10, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh -Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác.

img

Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Bửu - Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo kiểm điểm phê bình, tự phê bình của tập thể lãnh đạo Sở. Theo đó, thời gian qua, tập thể lãnh đạo Sở luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi CB,CC,VC có nhận thức đúng và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người CB,CC,VC “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; chú trọng phát hiện, đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đến nay, không để xảy ra tình trạng bố trí, bổ nhiệm cán bộ không đúng chuyên môn nghiệp vụ, không đảm bảo phẩm chất đạo đức và năng lực làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành. Không có tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong thời gian qua.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, trong thời gian qua, ngoài những ưu điểm, tập thể lãnh đạo cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân từng đồng chí. Qua đó, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm trong thời gian đến, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn: Sở TT&TT Quảng Nam