Lai Châu giao ban báo chí quý II/2012

Nhằm đánh giá hoạt động báo chí trong quý, chiều 16/7/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2012 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Luân – Giám đốc Sở TT&TT.

img

Đồng chí Nguyễn Quốc Luân - giám đốc Sở TT&TT kết luận tại hội nghị
 

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài, các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.   

Quý II năm 2012, các cơ quan báo chí, các ấn phẩm mang tính báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phản ánh tương đối toàn diện những đổi thay, khởi sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và góp phần quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

Báo Lai Châu đã phát hành 39 số và 6 số dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao; Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng 120 chương trình thời sự truyền hình và 142 chương trình phát thanh; Cổng TTĐT đã đăng tải 435 tác phẩm tin bài viết và tin bài lấy từ các nguồn khác. 

Đặc biệt, báo chí tuyên truyền đậm nét, có hiệu quả các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; tiến độ trồng cây cao su năm 2012, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phản ánh những đổi thay khởi sắc ở địa phương nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo… đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế từ đó giúp cấp ủy chính quyền các cấp có những giải pháp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay tại cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung, giải pháp trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Phát biểu và kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Luân – Giám đốc Sở TT&TT đã biểu dương những kết quả mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong quý II. Đồng thời, nêu ra một số hạn chế như tính chiến đấu của các bài báo chưa cao do vậy cần trang bị thêm trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ những người làm báo;  nội dung phản ánh của các bài viết chưa sâu sắc chưa khách quan…Đồng chí nhấn mạnh các cơ quan báo chí trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền một số nội dung: Tiếp tục truyên truyền sâu rộng, đậm nét về  việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ở các cấp chi uỷ, chi bộ trong toàn tỉnh. Trong đó, các nội dung cần tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Phản ánh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội của các đoàn thể của các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung chương trình tái định cư các công trình thuỷ điện; triển khai xây dựng nông thôn mới; tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh… đảm bảo nội dung tuyên truyền chính xác, trung thực kịp thời trên các mặt của đời sống xã hội.