Cần Thơ: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại

Ngày 29/09/2011 tại Hội trường Quận ủy Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Vụ Thông tin báo chí – Bộ Ngoại giao tổ chức Lớp tập huấn “Nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại” dành cho 150 cán bộ học viên trên địa bàn thành phố .

img

Bà Nguyễn Phương Nga – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trực tiếp tham gia giảng dạy và trang bị các kiến thức về tuyên truyền thông tin đối ngoại theo 4 chuyên đề: Tình hình thế giới, chính sách đối ngoại Đại hội Đảng XI, công tác đối ngoại của Việt Nam và công tác thông tin đối ngoại.

Thời gian qua, tại thành phố Cần Thơ, hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng được quan tâm, nhưng nhìn chung hiệu quả hoạt động chưa cao. Lớp tập huấn được tổ chức để thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ- TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và góp phần tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả và các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Sở TT& TT Cần Thơ