Đại hội công đoàn Sở TT&TT Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2012

Chiều 21/9/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012. Đến dự có đồng chí Phạm Mã Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Đình Phú, phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.

img

Trong báo cáo của Ban chấp hành (BCH) khóa I, nhiệm kỳ (2008-2010) đã nêu rõ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh; cùng với tinh thần đoàn kết nội bộ và quyết tâm phấn đấu của tập thể BCH Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông; Ban chấp hành đã tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ (2008-2010) đề ra; luôn phát huy sức mạnh tập thể, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; đồng thời giáo dục đạo đức, tác phong công chức, viên chức; nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên công đoàn trong công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ CCVC “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo điều kiện cho cán bộ CCVC đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh bạn… Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông luôn là công đoàn cơ sở vững mạnh, nhận được giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh và được công nhận là cơ quan văn hóa.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ (2010-2012) là: Phối hợp với chính quyền và các phòng ban chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phấn đấu trong nhiệm kỳ tới có từ 1-2 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 85% đạt lao động tiên tiến, 25% chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 8/8 phòng, đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có từ 2 phòng trở lên đạt tập thể lao động xuất sắc; phấn đấu trên 90% cán bộ CCVC có trình độ cao đẳng, đại học; giới thiệu từ 3 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên để Chi bộ xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng; thực hiện tốt pháp lệnh dân số KHHGĐ và phòng chống các tệ nạn xã hội. Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm đảm bảo đúng nội dung, quy trình và đúng thời gian quy định.

Tại Đại hội các đoàn viên công đoàn đã sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng vào bản dự thảo phương hướng, mục tiêu hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Mã Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Đình Phú, phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí đã đánh giá cao các thành tích mà Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng những vấn đề trọng tâm cho BCH khóa mới thực hiện nhằm đưa lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động công đoàn của Sở.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa mới gồm 5 đồng chí; đồng chí Hoàng Công Khanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khóa II nhiệm kỳ 2010-2012./.

Nguồn: Sở TT&TT Hà Giang