Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

Sáng ngày 31/8/2010, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT Thái Bình cho đồng chí Lê Tiến Ninh, Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TT&TT Thái Bình cho đồng chí Đỗ Như Lâm từ ngày 31/8/2010.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Thị Hải đã phát biểu chúc mừng 2 đồng chí Giám đốc Lê Tiến Ninh và Phó Giám đốc Đỗ Như Lâm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn 2 đồng chí lãnh đạo Sở mới cùng tập thể Ban Giám đốc luôn phát huy tốt năng lực, đoàn kết, phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục đưa tập thể Sở TTTT vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Sở TT&TT Thái Bình