Sở TT&TT Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Sở (1/9/2005- 1/9/2010). Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn và nhiều ban, ngành trong tỉnh đã tới chúc mừng và dự lễ kỷ niệm.

img

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của  Bộ TT&TT, của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở và toàn ngành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, bước đầu thu được những kết quả nhất định trong phát triển thông tin và truyền thông.

Về bưu chính- viễn thông: số thuê bao điện thoại từ 6,1 máy/100 dân (năm 2005) nay đã tăng lên 110 máy/ 100 dân; số thuê bao Internet từ dưới 100 thuê bao, hiện nay đã là 42.000 thuê bao (trong đó có 32.000 thuê bao ADSL). Hạ tầng viễn thông được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Năm 2005 chỉ có 55 trạm thu, phát sóng di động (BTS) nay đã có trên 700 trạm BTS. 100% xã được kết nối Internet và được phủ sóng điện thoại di động. Đầu năm 2010, trên địa bàn có 3 doanh nghiệp chính thức đưa dịch vụ 3G vào hoạt động, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng viễn thông trên địa bàn.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và có bước phát triển. Trình độ sẵn sàng ứng dụng CNTT được xếp loại vào tốp khá so với cả nước, nổi bật là thực hiện gửi nhận văn bản điện tử đến tất cả cấp xã từ đầu năm 2009; 100% cơ quan cấp Sở và UBND các huyện đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang (hoặc Cổng) thông tin điện tử; 100% cơ quan cấp Sở và UBND cấp huyện được cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; 5/10 huyện, thành phố và 2 Sở đã triển khai một cửa điện tử. Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Hệ thống thư tín điện tử của tỉnh hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2006, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước và trao đổi công việc cho trên 4000 cán bộ, công chức; Cổng thương mại điện tử được tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hợp tác xây dựng, chính thức khai trương vào đầu năm 2010…

Công tác quản lý Báo chí -Xuất bản dần đi vào nề nếp. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống các Đài truyền thanh các huyện, các xã và các thôn, bản đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền thực hiện đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, động viên cán bộ và nhân dân hăng hái lao động sản xuất và công tác góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Sở đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như: Quy hoạch phát triển BCVT và CNTT; Quy định về cấp phép xây dựng trạm BTS; Quy định về chế độ nhuận bút cho Trang thông tin điện tử; Chỉ thị về Đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Quyết định phê duyệt các kế hoạch, Chương trình, Dự án, Đề án ứng dụng CNTT; Các quy định về gửi nhận văn bản điện tử; các văn bản về triển khai một cửa điện tử… đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để làm tốt công tác quản lý nhà nước đồng thời thúc đẩy sự nghiệp thông tin và truyền thông phát triển.

Với những thành tích nêu trên, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang được Bộ TT&TT tặng 01 Cờ Thi đua và 03 Bằng khen; được UBND tỉnh tặng 1 Cờ thi đua và 03 Bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Sở được Bộ TT&TT và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2011-2015 của ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đó là: làm tốt công tác thông tin tuyên truyền động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn xã hội trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, trong các trường học và bệnh viện, bước đầu hình thành chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông, xây dựng mạng lưới cáp quang đến tất cả các xã, phủ sóng 3G, đảm bảo tất cả các xã, các thôn, bản đều được kết nối ADSL, thu hẹp khoảng cách số trên địa bàn toàn tỉnh; chú trọng phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung Số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh.

Nguồn: Sở TT&TT Bắc Giang