Thanh Hóa: Điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010

Sau 10 ngày tiến hành cuộc điều tra, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, nên cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tại Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất.

img

Tính đến 11/6,  đã có 8 huyện đã gửi phiếu điều tra về Sở đạt 29,6%. Trong đó một số huyện đã hoàn thành mẫu phiếu số 02: Triệu Sơn, Hoằng Hoá, Hậu Lậu, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như xuân, Mường lát. Trong 7 huyện nộp mẫu phiếu số 03 có 04 huyện đã hoàn thành: Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Mường Lát; Mẫu phiếu số 04 có 05 huyện hoàn thành: Hậu Lộc, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Như Xuân, Quan Sơn đạt 18,5%. Riêng mẫu số 01 do Sở trực tiếp tiến hành điều tra các đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành vào sáng ngày 9/6 với 47/47 đơn vị trên địa bàn đạt 100%.

So với các địa phương trong tỉnh, ở các huyện miền núi do làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nên đồng bào hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra này. Mặc dù đạt được một số kết qủa, song tiến độ điều tra tại các địa bàn trong tỉnh đang còn chậm, một số nơi chưa tuyên truyền và hướng dẫn đến các trưởng thôn, trưởng bản. Do đó một số huyện đã xảy ra tình trạng phiếu điều tra bị sai, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các huyện khẩn trương điều tra, chính xác cho kịp tiến độ.
 

Nguồn: Lương Thị Hiền