Lào Cai: Huyện vùng cao đầu tiên hoàn thành điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet, nghe-nhìn

82,5% số hộ có điện thắp sáng, 59,2% hộ có máy thu hình, 38,8% hộ có sử dụng điện thoại cố định… là kết quả thống kê sơ bộ về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet, nghe-nhìn tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

img
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo điều tra tỉnh kiểm tra tiến độ điều tra tại xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai

Là một trong 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai nằm trong chương trình 30a của Chính phủ với mật độ dân số bình quân là 107 người/km2, chủ yếu là người Mông sinh sống (chiếm hơn 80%), các thôn bản ở rải rác nhưng sau một tuần tiến hành điều tra, Si Ma Cai là huyện vùng cao đầu tiên của Lào Cai hoàn thành công tác thu thập số liệu điều tra. Với 13 xã và 96 thôn, bản, công tác điều tra tại huyện Si Ma Cai được thực hiện tới 5.688 hộ gia đình và 29.966 nhân khẩu. Theo thống kê sơ bộ về kết quả điều tra, số lượng máy vi tính đang sử dụng ở cấp xã là 501 máy/13 xã (trung bình mỗi xã có 38 máy), trong đó có 9/13 xã có máy tính nối mạng internet, 6/13 xã có máy tính nối mạng LAN; 214 hộ có máy vi tính (chiếm tỷ lệ 3,7%); 380 người biết dùng internet (chiếm tỷ lệ 1,2%).

Qua nghiệm thu sơ bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, kết quả phiếu điều tra được thực hiện ghi đúng quy định, thông tin trong phiếu đầy đủ, rõ ràng, ít sai sót và đảm bảo tính chính xác.
 

Nguồn: Thu Hương