Trà Vinh: Đào tạo kỹ năng cung cấp dịch vụ cho cán bộ Thư viện công cộng và Bưu điện văn hóa xã

Vừa qua, tại Thư viện tỉnh Trà Vinh, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ Châu Á khai giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn về cung cấp dịch vụ cho 22 cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện tỉnh Trà Vinh. Thời gian đào tạo là 04 ngày (từ 26 đến 29/10/2009), khóa đào tạo này nằm trong khuôn khổ dự án thí điểm “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng” tại 3 tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.

img

Chương trình đào tạo được xây dựng theo mô thức đào tạo giảng viên nguồn trong hệ thống thư viện. Nội dung đào tạo tập trung vào vai trò nhiệm vụ của cán bộ thư viện và bưu điện văn hóa (BĐVH) trong thời đại kỹ thuật số và internet, các kỹ năng cần thiết trong công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện và cung cấp dịch vụ cho người sử dụng BĐVH. Các học viên được lựa chọn làm giảng viên nguồn sẽ được đào tạo thêm kỹ năng tập huấn để có thể đào tạo lại kỹ năng đã được học cho khoảng 44 cán bộ Thư viện huyện và BĐVH xã ở các điểm tiếp nhận dự án trong tỉnh Trà Vinh.

Dự án thí điểm “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ trong 18 tháng (từ tháng 01/2009 đến tháng 6/2010) nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống Thư viện công cộng, BĐVH xã tạo một môi trường thư viện thân thiện cho người dân có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ thư viện, sử dụng máy tính và internet miễn phí ở những điểm dự án chọn làm thí điểm. Việc tiếp cận dễ dàng hơn với các thông tin hữu ích thiết thực với đời sống và sản xuất tại địa phương sẽ góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân, về lâu dài những thông tin này giúp cải thiện đời sống của họ.

Tại khóa đào tạo, ngoài được tập huấn về kỹ năng cung cấp dịch vụ cho cán bộ thư viện công cộng từ các giảng viên của Quỹ Châu Á, các học viên còn được nghe nói chuyện chuyên đề tập trung các vấn đề về tác phong làm việc và giao tiếp ứng xử với bạn đọc áp dụng cho cán bộ thư viện.

Sau khóa học này, giúp cho học viên hiểu được tác động của công nghệ thông tin và internet đến môi trường làm việc trong thư viện và các trung tâm thông tin và bưu điện văn hóa, qua đó nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của Thư viện và cán bộ thư viện trong thời đại thông tin; Hiểu biết về xu thế phát triển của thư viện hiện đại trên thế giới, trong vùng và ở Việt Nam; Nhận thức được những đòi hỏi mới về cung cấp dịch vụ của thư viện và bưu điện văn hóa, những nguồn nhân lực cần thiết để có sự thay đổi, qua đó thảo luận các phương pháp huy động nguồn lực và hỗ trợ cho các hoạt động nhằm đổi mới cách thức cung cấp dịch vụ cho thư viện công cộng và BĐVH; Từ đó, các học viên sẽ nắm vững về các kiến thức và kỹ năng giao tiếp để phục vụ bạn đọc và người sử dụng truy cập internet một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, đối với các học viên được chọn làm tập huấn viên còn có thể xác định được công việc, vai trò của mình trong tiến trình đào tạo; Xác định được chủ đề đào tạo; Thiết kế chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp để đạo cho cán bộ thư viện và BĐVH xã.

Đây là hoạt động góp phần hỗ trợ và bổ sung cho Dự án thí điểm “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng” thành công để được nhân rộng trên toàn quốc./.
 

Nguồn: Tin: MH; ảnh: Th.Phong