Sở TT&TT Lâm Đồng: Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức

Triển khai thực hiện đề án Đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Lâm Đồng, sáng 12/10/2009 tại thành phố Đà Lạt, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học dành cho cán bộ công chức là lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

img

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Trọng Hoàng, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như  yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện NQ 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2020, tiến tới xây dựng hệ thống văn phòng điện tử làm cơ sở để hình thành và vận hành chính phủ điện tử...

Đây là lớp khai giảng đầu tiên nằm trong Chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức dành cho cán bộ công chức, viên chức của các Cơ quan nhà nước, các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo kế hoạch, Chương trình đào tạo gồm 23 lớp với khoảng 700 học viên  là lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện; cán bộ công chức thuộc các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn tỉnh. Đặc biệt, trong Chương trình còn có các lớp bồi dưỡng nâng cao và đào tạo quản trị hệ thống, ưu tiên dành cho cán bộ chuyên trách tin học thuộc ngành giáo dục. Giáo trình giảng dạy được biên soạn hướng vào mục tiêu thực hành ứng dụng, theo quan điểm: đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành, bám sát và đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT giải quyết công việc hành chính trong từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Theo kế hoạch, Chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học sẽ được triển khai đồng loạt và hoàn thành trong quý IV năm 2009./.
 

Nguồn: Thu Huê – Phòng QL BCXB