Hội nghị tập huấn cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 23/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tập huấn cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

img

Về dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá cùng đông đảo các đồng chí là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Ngày 24/7/2008, UBND tỉnh có Quyết định số 2277/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá; ngày 02/6/2009, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1632/QĐ-UBND phê duyệt danh sách những người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn một năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của việc cử Người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí, đã lựa chọn và cử Người Phát ngôn theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn đã được quy định. Hiện nay, có 53 đơn vị đã cử người Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí. Một số đơn vị đã ban hành Quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy định rõ quyền hạn và nhiệm vụ của người phát ngôn, do vậy đã phát huy được vai trò người Phát ngôn, cung cấp nhiều thông tin đảm bảo tính pháp lý cho báo chí, góp phần hạn chế đáng kể việc đưa tin thiếu chính xác của các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đơn vị chưa có quy chế hoạt động thông tin nội bộ, chưa quy định rõ quyền hạn và nhiệm vụ của người phát ngôn, vì vậy người phát ngôn chưa có thông tin tổng hợp của ngành, lĩnh vực nên còn né tránh, hoặc cung cấp thông tin chưa đầy đủ cho báo chí, dẫn đến tình trạng phóng viên báo chí phải tự tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Hội nghị tổ chức với mục đích cung cấp và hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu quả, thúc đẩy hoạt động báo chí phát triển lành mạnh, thông tin có định hướng đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục, góp phần điều chỉnh hành vi xã hội, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân.

Nguồn: Lê Thị Kim