Doanh nghiệp phải khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 36 giờ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2014/BTTTT) quy định, doanh nghiệp phải hoàn tất việc khắc phục mất kết nối Internet băng rộng cố định mặt đất trong vòng 36 giờ ở khu vực nội thành, thị xã và 72 giờ với thị trấn, làng xã (chỉ tiêu là 90%).

img

Hình minh họa

Về chỉ tiêu về thời gian thiếp lập dịch vụ, Quy chuẩn quy định với trường hợp có sẵn đường dây thuê bao, doanh nghiệp phải bảo đảm 90% số hợp đồng có thời gian thiết lập dịch vụ trong 5 ngày. Trong trường hợp chưa có đường dây, doanh nghiệp phải thiết lập dịch vụ trong vòng 12 ngày (với nội thành, thị xã) và 20 ngày (thị trấn, làng xã).
 
Trường hợp doanh nghiệp có thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thì phải có văn bản thông báo cho khách hàng về việc từ chối ký kết hợp đồng và nêu rõ lý do từ chối trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ.
 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có văn bản hồi âm cho 100 % khách hàng khiếu nại trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại; thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua điện thoại là 24/24 giờ, tỷ lệ khách hàng kết nối thành công đến điện thoại viên trong vòng 60 giây ít nhất là 80%...
 
Có hiệu lực từ 1/4/2015, "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" sẽ thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL,” ban hành năm 2011.
 
Phạm vi điều chỉnh của QCVN 34:2014/BTTTT là các dịch vụ truy nhập Internet cáp quang, Internet xDSL và truy nhập Internet cáp truyền hình./.
Nguồn: Yên Thủy/vietnamplus