Quyết định về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Korea Technology Institute Co., Ltd. – KR0023

Ngày 29/5/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Korea Technology Institute Co., Ltd. – KR0023.

img

Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo đó, Phòng đo kiểm Korea Technology Institute Co., Ltd. – KR0023 tại địa chỉ: 51-19, Sanglim3ri, Docheokmyun, Gwangjusi, Gyeonggido, Korea đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia thỏa thuận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực đến ngày 18/4/2015.