Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính có thể bị phạt lên tới 70 triệu đồng

Ngày 08/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2011/ NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính. Nghị định quy định các hình thức và mức độ xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính.

img

Theo đó, vi phạm quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 200 nghìn đồng đến 70 triệu đồng; vi phạm quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ hành chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 3 triệu đến 50 triệu đồng; vi phạm quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 3 triệu đến 30 triệu đồng; vi phạm quy định về hoạt động bưu chính công ích, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 5 triệu đến 30 triệu đồng; vi phạm quy định về tem bưu chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 1 triệu đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định phạt từ 500 nghìn đồng đến 20 triệu đồng đối với vi phạm quy định về khiếu nại, bồi thường thiệt hại, chế độ báo cáo,không chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011 và thay thế mục 1, chương II, Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08/07/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện, Nghị định số 55/2010/ NĐ- CP ngày 24/05/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/ NĐ- CP ngày 08/07/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.