Giao dịch viên Bưu điện tỉnh Bắc Giang được tôn vinh Công nhân tiêu biểu năm 2014

Ngày 29/5/2014 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ tôn vinh Công nhân lao động tiêu biểu lần thứ V - năm 2014. Sự kiện nhằm tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu của các doanh nghiệp có nhiều sáng kiến, đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần vào việc hoàn thành sản xuất kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp.

img

Lễ tôn vinh Công nhân lao động tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2014

Chị Hoàng Thị Minh Huệ, Giao dịch viên Bưu điện huyện Yên Dũng thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Giang vinh dự là một trong những Công nhân lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tôn vinh và tặng Bằng khen trong đợt này.
 
Chị Hoàng Thị Minh Huệ là một giao dịch viên xuất sắc, tích cực trong lao động sản xuất, gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua do chuyên môn và Công đoàn Bưu điện tỉnh phát động. Trong các phong trào thi đua như: huy động tiền gửi Tiết kiệm Bưu điện, bán bảo hiểm PTI… Hoàng Thị Minh Huệ luôn nhiệt tình tham gia và đạt được những kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Bưu điện huyện Yên Dũng và của Bưu điện tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh việc được Liên đoàn lao động tỉnh tôn vinh, giao dịch viên Hoàng Thị Minh Huệ được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh khen thưởng.
Nguồn: vnpost.vn