DN truyền dẫn phải đẩy nhanh tiến độ phát sóng tại 4 thành phố lớn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đồng ý phương án tắt sóng “mềm” các kênh truyền hình analog ở 4 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hải Phòng, đồng thời Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp truyền dẫn phải đẩy nhanh tiến độ phát sóng ở 4 thành phố này.

img

 Bộ TT&TT giục doanh nghiệp truyền dẫn phải đẩy nhanh tiến độ phát sóng truyền hình số tại 4 thành phố lớn. 

Kết luận tại Phiên họp 9 Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc sẽ thực hiện tắt sóng “mềm” các kênh truyền hình analog ở 4 TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ.

Theo đó, từ những đánh giá tác động thực tế của việc ngừng phát sóng 3 kênh chương trình truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo cũng nhất trí với nguyên tắc thực hiện tắt sóng "mềm" mà Tiểu ban giúp việc đề xuất. Việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo phương án tắt sóng "mềm" phải đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu của người dân và tuyên truyền chính sách của nhà nước, tránh gây ảnh hưởng đến nhu cầu hưởng thụ thông tin và giải trí chính đáng của nhân dân.
 
Đối với thời điểm bắt đầu ngừng phát sóng truyền hình tương tự, Ban Chỉ đạo nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc ngừng phát sóng một số kênh chương trình truyền hình tương tự tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh từ 1/1/2016 dựa trên khả năng triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích.
 
 Các kênh chương trình truyền hình tương tự mặt đất ngừng phát sóng từ ngày 1/1/2016 cụ thể như sau: VTV6, H2, VTC9 tại Hà Nội; VTV6, VTC9 tại Hải Phòng; VTV6, VTV9, VTC9, HTV7 tại Hồ Chí Minh; VTV6, VTV Cần Thơ, VTC9,  tại Cần Thơ.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son giao cho Cục Tần số Vô tuyến điện tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai phát sóng DVB-T2 của các doanh nghiệp, đơn vị tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình cần đảm bảo tiến độ triển khai phát sóng.
 
VTV và các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình rà soát và thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất theo quy định; và các doanh nghiệp chủ động tiến hành tổ chức đo đạc, khảo sát, đánh giá vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại địa bàn 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các địa phương lân cận.
 
SDTV có phương án đảm bảo vùng phủ sóng DVB-T2 tại Cần Thơ và đảm bảo triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại khu vực đồng bằng Nam Bộ đúng tiến độ, chất lượng.
 
Theo báo cáo của Tiểu ban giúp việc, hiện nay VTV, AVG, VTC đã triển khai phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
 
Tại khu vực Nam Bộ, SDTV đã phát sóng DVB-T2 tương đối ổn định tại TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tuy nhiên, vùng phủ sóng DVB-T2 của SDTV tại Cần Thơ nhỏ hơn vùng phủ tương tự kênh VTV2 của VTV (phát tại Cần Thơ).
 
Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, RTB mới chỉ phát sóng thử nghiệm tại Hà Nội với chất lượng phủ sóng chưa ổn định và chưa triển khai phát sóng tại Hải Phòng. Bộ TT&TT đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc RTB về tiến độ triển khai phát sóng DVB-T2 tại Hà Nội, Hải Phòng. Công ty RTB cũng có cam kết để triển khai phát sóng theo đúng phân công của Bộ TT&TT.
 
Như ICTnews đã phản ánh, hiện nay chất lượng phủ sóng truyền hình số DVB-T của VTC đang bị nhiều người dân kêu ca vì khó thu xem được bộ kênh của VTC phát sóng bằng đầu thu DVB-T2.
Nguồn: MQ - ICTNews.vn