VTV không muốn thành lập DN truyền dẫn phát sóng

Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV đề nghị: Bộ TT&TT cho VTV được giữ nguyên Trung tâm Truyền dẫn phát sóng của VTV hoạt động như hiện nay mà không chuyển đổi sang thành doanh nghiệp kinh doanh truyền dẫn phát sóng như chỉ đạo của Bộ TT&TT.

img

 VTV đề nghị không thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng. (Ảnh: ICTnews.vn)

 Phát biểu tại cuộc họp giữa đoàn công tác của Bộ TT&TT do Thứ trưởng Phạm Hồng Hải dẫn đầu với UBND TP.Hà Nội về việc triển khai đề án số hóa truyền hình tại Hà Nội vào chiều ngày 9/9/2015, ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV đã đề nghị: “Bộ TT&TT cho VTV được giữ nguyên Trung tâm Truyền dẫn phát sóng của VTV hoạt động như hiện nay mà không chuyển đổi sang thành doanh nghiệp kinh doanh truyền dẫn phát sóng như chỉ đạo của Bộ TT&TT”.

Ông Lương giải thích lý do VTV đưa ra đề xuất này, vì hiện nay VTV đã rất nghiêm chỉnh thực hiện lộ trình số hóa của Chính phủ, từ khâu tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng đều đã được VTV triển khai số hóa trước thời hạn đề ra, bằng hoàn toàn nguồn vốn tự có của VTV, không xin ngân sách nhà nước. Hiện tại các địa bàn cần phát sóng số đều đã có máy phát sóng số. Việc đầu tư mở rộng phát sóng các kênh truyền hình số nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng. Đối với những hộ gia đình có khả năng trả phí sẽ có những kênh phải trả phí, còn đối với những chương trình phục vụ cho đối tượng thu nhập thấp vẫn được VTV đảm bảo cung cấp.

Ông Lương cho rằng, nếu chuyển bộ phận truyền dẫn phát sóng sang hoạt động như doanh nghiệp thì khi đó doanh nghiệp sẽ hoạt động vì mục đích kinh doanh, vì lợi nhuận, như vậy các chương trình thiết yếu sẽ bị tác động rất lớn bởi việc phải đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

“Nên VTV đang hết sức cân nhắc vấn đề này, và đề nghị cho Trung tâm Truyền dẫn phát sóng hoạt động như hiện nay mà không tham gia việc kinh doanh truyền dẫn phát sóng”, ông Lương nói.

Trước đây, Bộ TT&TT đã có nhiều lần nhắc nhở VTV phải làm thủ tục để sẽ phải thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng nhằm bóc tách giữa kinh doanh truyền dẫn phát sóng hoạt động theo Luật Viễn thông, với phần nội dung truyền hình hoạt động theo Luật Báo chí. Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3 đơn vị được phép truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất là VTV, VTC và AVG và 2 doanh nghiệp phát sóng truyền hình số khu vực là công ty RTB (ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ) và công ty SDTV (ở khu vực đồng bằng Nam Bộ).
Nguồn: ICTnews.vn