Cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài

Một trong những nhiệm vụ mà Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 đặt ra là trong giai đoạn 2017 - 2020 hằng năm cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trên nền tảng OTT TV và mobile TV.

img

Truyền hình Internet Việt Nam - (Ảnh minh họa).

Bảo đảm mỗi ngày có tới 1 triệu lượt người truy cập
 
Mục tiêu tổng quát của Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 là cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục mở rộng vùng phục vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet nhằm cung ứng các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới; đồng thời, tăng cường chất lượng, nội dung, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình qua mạng internet trên cơ sở kết hợp hiệu quả các giải pháp công nghệ truyền hình qua mạng internet khác nhau.
 
Cụ thể, Đề án đưa ra mục tiêu là phải đảm bảo hầu hết các địa bàn trọng điểm được cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet với chất lượng phù hợp, đồng thời mở rộng địa bàn cung ứng kênh chương trình phát thanh, truyền hình đáp ứng nhu cầu đa dạng của người Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 0,6 đến 1 triệu lượt người truy cập dịch vụ và hệ thống có khả năng phục vụ khoảng từ 150.000-200.000 người sử dụng dịch vụ đồng thời.
 
Bên cạnh đó, hệ thống cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phải đảm bảo chuyển tải tối thiểu 10 kênh chương trình truyền hình và 4 kênh chương trình phát thanh để phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Tăng cường chất lượng chương trình
 
Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài; Biên tập các chương trình phát thanh, truyền hình có chất lượng phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài; Đánh giá, kiểm tra và giám sát việc triển khai dịch vụ.
 
Trong đó, Đề án yêu cầu phải tăng cường chất lượng biên tập và biên tập lại các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu của cộng cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam...
 
Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực hướng về quê hương và có những đóng góp to lớn, thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; củng cố sự đoàn kết và cải thiện vị thế đất nước. Cùng với đó, nhu cầu thông tin bằng tiếng Việt qua các phương tiện truyền thông chính thống của kiều bào nước ngoài ngày càng tăng cao. Do đó việc mở rộng vùng phục vụ và tăng số lượng kênh truyền hình và phát thanh hiện đại cung cấp các thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giúp Kiều bào dễ dàng có được thông tin chính trị, xã hội, kinh tế kịp thời, đầy đủ và chính xác là việc làm cấp thiết.