Khai mạc Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng với các Sở TT&TT khu vực phía Bắc

Sáng nay, ngày 17/10/2014 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng với các Sở TT&TT khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, cùng dự có đại diện các Cục, Vụ, Viện chức năng thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các Sở TT&TT khu vực phía Bắc.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: Trong những năm qua, triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng như các văn bản chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyến điện và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, công tác tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông đã được đẩy mạnh và ngày càng đi vào nề nếp. Công tác tiêu chuẩn hóa đã được triển khai tích cực, xây dựng bổ sung mới các Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin vô tuyến, phát thanh truyền hình, CNTT.
 
Thứ trưởng cho biết, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng với các Sở TT&TT khu vực phía Bắc tại thành phố Ninh Bình hôm nay với mục tiêu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và các Sở trong việc triển khai đồng bộ các quy định quản lý về áp dụng tiêu chuẩn, quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông.
 
img
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, trong lĩnh vực quản lý chất lượng, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản quản lý chất lượng chuyên ngành như: Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông; quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông... Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-BTTTT về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Thứ trưởng hy vọng qua Hội nghị này, sự phối hợp quản lý nhà nước giữa các đơn vị của Bộ và các Sở TT&TT khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục được tăng cường, công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng sẽ được các Sở đẩy mạnh nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại các địa phương. 
 
Để theo kịp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thực tế, công tác quản lý trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai, những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị xuất phát từ hoạt động thực tiễn tại địa phương đối với công tác tiêu chuẩn quản lý, chất lượng, đo kiểm viễn thông, việc áp dụng tiêu chuẩn CNTT; đồng thời cụ thể hóa các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn hóa, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ kịp thời các mục tiêu quản lý nảy sinh trong quá trình phát triển thực tiễn về công nghệ - dịch vụ; Ứng dụng CNTT đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương; Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng, quản lý hạ tầng viễn thông thu động tại địa phương.
 
img
 
Các đại biểu dự Hội nghị

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tập trung vào các chuyên đề trọng tâm như: Công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Công tác tiêu chuẩn hóa của Bộ TT&TT; Quản lý chất lượng sản phẩm chuyên ngành và công tác kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Giới thiệu Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; Hoạt động đo lường trong công tác quản lý chất lượng chuyên ngành viễn thông; Hoạt động ứng dụng tiêu chuẩn CNTT tại các cơ quan nhà nước; Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan… Cũng tại Hội nghị, nhiều Sở TT&TT đã có các tham luận tập trung làm rõ những khó khăn, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đối với ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới.
 
Hội nghị tiếp tục diễn ra đến hết ngày 17/10/2014.