Thừa Thiên-Huế: Áp dụng ISO cho hoạt động hành chính

Ngày 11/7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của UBND tỉnh.

img

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế được xây dựng và chuyển đổi trên cơ sở hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 của Văn phòng UBND tỉnh đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận vào ngày 27/12/2007.

Sau khi Giấy chứng nhận trên hết hiệu lực, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã thực hiện chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

Đợt này, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao Giấy chứng nhận lần 2 hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 22 quy trình hoạt động hành chính của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có 72 hoạt động đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, gồm 58 quy trình là các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo UBND tỉnh và 14 quy trình là các hoạt động của Văn phòng và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Đồng thời, đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho 146 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo Đề án 30. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng 23 quy trình giải quyết công việc của UBND tỉnh và các quy trình phục vụ sự lãnh đạo điều hành của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã tạo sự chuyển biến trong việc giải quyết công việc hằng ngày, như: quy trình và thủ tục giải quyết được công khai; thời gian giải quyết nhanh hơn, đúng thời hạn quy định…

Nguồn: Theo Báo điện tử Chính phủ