Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

01/12/2017 15:27 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.21. Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

1. Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.
Tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản.
2. Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm:
a) Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp;
b) Thu từ bán báo, bán quyền xem các sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua bán bản quyền nội dung;
c) Thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí;
d) Nguồn thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Lượt truy cập: 2898

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)