Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Cơ quan báo chí

01/12/2017 14:19 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.16. Cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định của Luật này.

Lượt truy cập: 2064

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)