Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

TĂNG CƯỜNG Ý THỨC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Thể lệ : Cuộc thi phóng sự truyền hình về chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017

19/11/2017 15:04 CH Xem cỡ chữ

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các phóng sự truyền hình;
          - Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, ê-kip sản xuất chương trình truyền hình, các tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Đối tượng được tham gia dự thi bao gồm:
- Tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình.
- Phóng viên, biên tập viên, ê-kip sản xuất phóng sự truyền hình.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.
 
III. TÁC PHẨM DỰ THI
1. Nội dung tác phẩm dự thi:
Tác phẩm dự thi là các phóng sự truyền hình phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến tác hại của thuốc lá và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau:
          - Ý nghĩa của các chính sách về giá và thuế thuốc lá trong việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá ở Việt Nam.
- Phản ánh chủ đề mà Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn cho Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5/ 2017: "Thuốc lá - Mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia".
- Tác hại của hút thuốc, hút thuốc thụ động và quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Vấn đề nâng cao ý thức của người không hút thuốc trong việc dám lên tiếng nhắc nhở người hút thuốc không hút tại các địa điểm có quy định cấm.
- Giới thiệu những phong trào, chiến dịch, những tấm gương, mô hình tốt, những hoạt động hiệu quả để tạo hiệu ứng lan truyền theo chiều hướng tích cực, nhằm cổ vũ cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.
- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức địa phương trong việc thực hiện nơi làm việc không khói thuốc theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
          2. Quy định về tác phẩm dự thi          
- Tác phẩm dự thi thuộc thể loại phóng sự truyền hình, được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc có phụ đề tiếng Việt, được phát sóng trên các kênh truyền hình đã được cấp phép từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017;
- Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của Luật Báo chí, pháp luật khác có liên quan và Thể lệ cuộc thi.
- Tác phẩm dự thi không nhận tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá để thực hiện;
-  Tác phẩm dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của tác giả/nhóm tác giả và tác giả/nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật;
-  Ban Tổ chức được sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ cho các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến...về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các mục đích khác phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.
 
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1.    Giải cá nhân
Trao cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải, cơ cấu giải cá nhân bao gồm:
01 Giải nhất cá nhân (15.000.000 đ/giải).
03 Giải nhì cá nhân (13.000.000 đ/giải).
04 Giải ba cá nhân (10.000.000 đ/giải).
05 Giải khuyến khích cá nhân (7.000.000 đ/giải).
2.    Giải tập thể:
 Trao cho các tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình, cơ cấu thưởng tập thể bao gồm:
01 Giải nhất tập thể (20.000.000 đ/giải).
02 Giải nhì tập thể (17.000.000 đ/giải).
01 Giải tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình có nhiều tác phẩm dự thi nhất (5.000.000 đ/giải).
 
IV. CÁCH THỨC, THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI TÁC PHẨM DỰ THI
1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi
- Tác phẩm dự thi được ghi trên USB, đĩa VCD, DVD.
- Tác phẩm dự thi có thể được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;
- Ngoài bì thư ghi rõ: “Tham dự Cuộc thi phóng sự truyền hình về chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017”.
- Gửi kèm tác phẩm dự thi là Phiếu xác nhận thông tin về tác giả, tác phẩm dự thi có xác nhận của tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình theo mẫu sau:
 
TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO HÌNH
 
Phiếu xác nhận
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI
Cuộc thi phóng sự truyền hình về chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017
1. Thông tin về tác giả/nhóm tác giả:
-        Tên nhóm (nếu có):…………………………………………………………………………………
-        Tác giả/đại diện nhóm tác giả:
Họ và tên:………………………………………….…….Bút danh (nếu có):……………..
Sinh ngày……..……….,Giới tính: nam/nữ.
Nơi công tác:………………………….………………….….,Số điện thoại:……..……. Email:……………
Vai trò trong tác phẩm: …………………………………………………………...............
-        Thành viên nhóm tác giả 1:
Họ và tên:………………………………………….…….Bút danh (nếu có):…………….
Sinh ngày……..……….,Giới tính: nam/nữ.
Nơi công tác:………………………….………………….….,Số điện thoại:……..…, Email:……………
Vai trò trong việc xây dựng tác phẩm: ………………………………………………..
-        Thành viên nhóm tác giả 2:...
2.     Thông tin về tác phẩm dự thi:
-        Tên tác phẩm dự thi:……………………………………………………………………….
-        Thời lượng:………………………………Thời gian phát sóng: …………………………
-        Kênh phát sóng:……………………………Chuyên mục:…………………………………
3. Cam kết về quyền tác giả và tính trung thực của tác phẩm dự thi: ...............................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................
 
Xác nhận của Lãnh đạo tổ chức                              Tác giả/Đại diện nhóm tác giả
được cấp phéphoạt độngbáo hình                           
                              
 
              (ký, đóng dấu)                                                         (ký, ghi rõ họ tên)
 
2. Thời hạn và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
- Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 31 /01/2018 (tính theo dấu bưu điện).
- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Bộ Thông  tin và Truyền thông (Vụ Pháp chế) - 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Liên hệ chi tiết:
+ Bà Nguvễn Thị Thu Thảo - Tổ trưởng Tổ thư ký, Tel: 0976.921.915. Email: thaontt@mic.gov.vn
+ Bà Phạm Thị Thu Huyền - Thành viên Tổ thư ký, Tel: 0944.499.099. Email: ptthuyen@mic.gov.vn
3. Thông tin về cuộc thi
Thể  lệ, Quy chế chấm thi và xếp giải, kết quả và các thông tin khác của cuộc thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (mic.gov.vn), địa chỉ facebook:cuocthithuocla2017 và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 
V. CHẤM THI, XẾP GIẢI VÀ TRAO GIẢI:
1. Chấm thi, xếp giải
- Ban Tổ chức ban hành Quy chế chấm thi và xếp giải căn cứ vào các tiêu chí sau:
+ Tiêu chí chấm phẩm dự thi gồm: hình thức, nội dung.
+ Tiêu chí xếp giải tập thể gồm: giải thưởng cá nhân trao cho tác giả/nhóm tác giả của tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình và số lượng bài dự thi của tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình gửi tham dự cuộc thi.
- Sau khi hết thời hạn gửi bài dự thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ tổ chức chấm thi. Việc chấm các tác phẩm dự thi được tổ chức thành hai vòng: vòng sơ khảo và chung khảo. Các tác phẩm dự thi xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo sẽ được lựa chọn để tham gia chấm vòng chung khảo. Vòng chung khảo sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải cá nhân nhất, nhì, ba và khuyến khích theo điểm từ cao xuống thấp. Giải tập thể trao cho tổ chức được cấp phép hoạt động báo hình đạt điểm cao từ cao xuống thấp theo Quy chế chấm thi và xếp giải.
2. Trao giải
Thời gian trao giải vào Quý I/2018.

Lượt truy cập: 2016

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)