Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá

23/09/2023 13:53 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế nội bộ đề cập đến tiêu chí nơi làm việc không khói thuốc lá


20231013-A-144.jpg
ảnh minh họa
Tuyên truyền nâng cao nhận thức
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, quy định các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng, kiểm soát nguồn cung cấp và các điều kiện đảm bảo để phòng chống tác hại của thuốc lá.
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thời gian qua, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá. Cụ thể như: Các địa điểm cấm hút thuốc lá theo Điều 11, Điều 12; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu tại Điều 6 và Điều 14.
Theo đó, trách nhiệm của người hút thuốc cũng được thông tin rất rõ. "Không khói thuốc lá" tại địa điểm có quy định cấm; không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc tại những địa điểm được phép theo Điều 13...
Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá
Để triển khai hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nhiều đơn vị đã đưa ra các tiêu chí cụ thể áp dụng tại các cơ quan, đơn vị:
1 - Niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người trong cơ quan; treo biển báo cấm hút thuốc lá, không khói thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu vực công cộng khác trong cơ quan có quy định cấm hút thuốc lá. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ ràng, được treo hoặc đặt ở những vị trí dễ quan sát.
2- Có kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá hàng năm. Có quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.
3 - Không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên cơ quan.
4 - Không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như gạt tàn, bật lửa trong phòng họp, phòng làm việc…(khuyến khích).
5- Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.
6 - Đưa nội dung không khói thuốc lá hay không hút thuốc lá nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (khuyến khích).
7 - Không có hiện tượng hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc của cơ quan, đơn vị.
Mô hình “Nơi làm việc không khói thuốc lá”, phải được đưa vào nội quy, quy chế của cơ quan, có chế tài xử lý vi phạm rõ ràng và kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc.
 

(Nguồn: nongnghiep.vn)

Lượt truy cập: 247

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)