Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Xin ý kiến về nghiên cứu thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên

19/10/2020 16:38 CH Xem cỡ chữ

hngi-1.jpg

Sáng ngày 23/09/2020, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia về nghiên cứu "Kiến thức, thái độ và thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 2020".
 
Hội thảo có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia đến từ các ban ngành, các tổ chức y tế như Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Chiến dịch trẻ em không thuốc lá, Liên minh phòng chống lao và bệnh phổi quốc tế, Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Môi trường Sức khỏe CHERAD, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (CDS).
 
Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích đóng góp, tham khảo và bổ sung cho báo cáo nghiên cứu "Kiến thức, thái độ và thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 2020". 
 
Nghiên cứu “Kiến thức, thái độ và thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 2020” được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020 với 3 mục tiêu: (1) Mô tả kiến thức và thái độ của thanh thiếu niên về thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh năm 2020; (2) Mô tả thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên quan ở thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh năm 2020; và (3) Mô tả thực trạng phơi nhiễm với quảng cáo thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh năm 2020.
 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

Thu Thảo

Lượt truy cập: 12733

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )