Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Thuốc lá không được gửi kho ngoại quan

05/10/2020 16:27 CH Xem cỡ chữ

Từ ngày 15/11/2020, mặt hàng thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế thuốc lá sẽ không được gửi kho ngoại quan.

kho-ngoai-quan-la-gi.png

Quyết định số 27/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
 
Trong danh mục này có mặt hàng thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu có chứa lá thuốc có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 24.02.20).
 
Quyết định cũng nêu rõ, đối với các lô hàng đã đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 thì thực hiện theo quy định hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không thực hiện xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.
 

Căn cứ vào tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2020

Ngọc Mai

Lượt truy cập: 2177

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )