Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

Thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ


 Với mong muốn nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, văn hóa đọc sách trong hội viên, thanh niên. Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ban hành kế hoạch về việc triển khai chương trình "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 2022.


Theo THND

Lượt truy cập: 1050