Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/08/2022

Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thanh toán


Ngày nay, chuyển đổi số được coi là một vấn đề tất yếu mà các doanh nghiệp đang hướng đến. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Theo các chuyên gia nhận định, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay công nghệ, mà là câu chuyện về văn hóa và con người. Đối với ngành Ngân hàng, hoạt động trong môi trường cạnh tranh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chuyển đổi số càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa, không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, mà còn đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng về dịch vụ ngân hàng trong giai đoạn đẩy mạnh thanh toán trực tuyến để kiểm soát dịch bệnh.


Theo THND

Lượt truy cập: 294