Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

Video

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí cần giữ vững tinh thần cách mạng

22/06/2020 14:15

Báo chí cách mạng thì lấy sứ mệnh của cách mạng làm sứ mệnh của mình. Báo chí cần giữ vững tinh thần cách mạng, giữ gìn niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, đồng hành với lẽ phải và lên án cái xấu cái ác, chống lại sự phi nghĩa, đó là sứ mệnh cao cả của người làm báo. 


Tổng hợp

Lượt truy cập: 151

Các video khác