Vụ Kinh tế số và Xã hội số

3/10/2016 3:49:00 PM


Vụ trưởng: Ông Trần Minh Tuấn
Email: tm_tuan@mic.gov.vn
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)
Điện thoại: 024.39454461
Email: vanthuqldn@mic.gov.vn