Hội nghị cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin Bắc Ninh lần thứ Nhất năm 2013

9/10/2013 11:04:10 AM

Ngày 2/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất năm 2013 cho hơn 70 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ông Nguyễn Đình Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu được trao đổi những nội dung cơ bản như: Vai trò, tiện ích của việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp; Những văn bản liên quan của Trung ương và tỉnh về tăng cường sử dụng văn bản điện tử; Tăng cường cung cấp văn bản điện tử trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; Công tác chỉ đạo, triển khai tăng cường sử dụng văn bản điện tử tỉnh Bắc Ninh;  Định hướng phát triển phần mềm quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các đại biểu còn được trao đổi kinh nghiệm trong công tác sử dụng văn bản điện tử của một số Sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai tăng cường sử dụng văn bản điện tử hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan Nhà nước và tránh phiền hà cho công dân.                                        
 

Hữu Thắng