Đông Giang – Quảng Nam ứng dụng CNTT tiến tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới

9/10/2013 10:51:11 AM

100% cán bộ, công chức huyện Đông Giang được trang bị máy tính để tác nghiệp trên tổng số máy tính là 124 máy.Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư hệ thống đường dây mạng âm tường trong trụ sở HĐND, UBND huyện. Tiếp nhận và quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống Hội nghị trực tuyến do tỉnh đầu tư; công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin được quan tâm đặc biệt, không để tình trạng lọt, lộ bí mật nhà nước; CNTT được áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Hiện nay, huyện đang triển khai Cổng thông tin điện tử donggiang.gov.vn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin tình hình kinh tế-xã hội, lợi thế tiềm năng, kêu gọi đầu tư và cổng thông tin điện tử của Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong giao dịch, thực hiện công vụ ngày càng tăng.
 
Cũng theo báo cáo cho biết, về tình hình xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn huyện có 6/10 xã có điểm bưu chính viễn thông. Sóng điện thoại đã được bao phủ toàn huyện; Toàn huyện có 1 Đài Truyền thanh- Truyền hình và 8 trạm truyền thanh xã hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên đã góp phần ngăn ngừa các loại tệ nạn xấu có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn huyện...
 
Trong buổi làm việc với ông Hồ Quang Bửu- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, ông Lê Duy Thắng- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ huyện triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-Office); hỗ trợ phòng Tư pháp huyện phần mềm Quản lý hộ tịch và phần mềm ứng dụng trong hoạt động cơ quan Đảng và Nhà nước; hỗ trợ vốn xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã còn lại;  tập huấn cho cán bộ, công chức xã, huyện về quản trị mạng, bảo mật dữ liệu, điều hành tác nghiệp và quản lý khai thác các đài truyền thanh xã.
 

Thiên An